Regulamin sklepu internetowego i polityka prywatności

Właściciel sklepu

1.1. Właścicielem i zarządcą sklepu internetowego pod adresem www.ganoderma.pl, zwanego dalej Sklepem, jest Dominik Siepiejko, z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Mieszczańskiej 7/12, nr NIP: 8941260281, Telefon kontaktowy: 502097936, email: biuro@ganoderma.pl

1.2. W sklepie Właściciel oferuje suplementy diety. Wszystkie produkty zostały oficjalnie wprowadzone do obrotu z powiadomieniem Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (suplementy diety) posiadają etykietę w języku polskim wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem informacjami.

1.3. Właściciel sklepu oświadcza, iż oferowane produkty nie posiadają wad – chyba, że istnienie takich zostało podane w opisie produktu.

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

2.1 Klient może w sklepie internetowym na stronie www.ganoderma.pl złożyć zamówienie, kupić wybrane produkty, tj. zawrzeć umowę sprzedaży produktów na odległość.

2.2 W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość w sklepie internetowym, należy wybrać produkt dostępny na stronie www.ganoderma.pl i złożyć zamówienie postępując zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi za stronie.

2.3. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość, klient jest zobowiązany do zarejestrowania się w sklepie i podania poniższych danych:

- imię i nazwisko,

- adres dostawy,

- telefon kontaktowy,

- adres email.

2.4. Jeżeli klient ponawia zakup w sklepie internetowym, konieczne jest zalogowanie się do serwisu podając adres email i wcześniej podane hasło.

2.5. Zawierając umowę sprzedaży produktu na odległość, klient jest zobowiązany do wyboru sposobu zapłaty a także formy doręczenia, które zostaną wyświetlone na stronie.

2.6. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość, klient musi potwierdzić, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

 

Ceny, Płatność, Dostawa

3.1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.ganoderma.pl, w polskiej wersji językowej, są określone w złotych polskich i NIE zawierają podatku VAT. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, ale zmiana nie będzie obejmowała produktów wcześniej zamówionych i przekazanych do realizacji.

3.2 Wszystkie wysyłki są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do wskazanego paczkomatu InPost. Istnieje możliwość wysłania produktu za pośrednictwem wybranego przez Klienta kuriera – w takim wypadku konieczny jest kontakt telefoniczny pod numerem 502097936 lub emailowy pod adresem: biuro@ganoderma.pl

3.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczeń przesyłek.

3.4. Ceny podane przy produktach nie obejmują kosztu ich wysyłki, który zależy od wielkości złożonego zamówienia. W przypadku wysyłki o łącznej wartości 300 zł. i więcej, wysyłka jest bezpłatna, w przypadku zamówień o niższej wartości, do łącznej ceny produktów zostaną dodane koszty wysyłki, które zostaną wyświetlone na ekranie przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

3.5. Składając zamówienia tj. zawierając umowę sprzedaży produktu na odległość, klient jest zobowiązany do wyboru formy dostawy, które mogą być różne w zależności od sposobu płatności, a także które mogą się różnić czasem doręczenia. W przypadku zamówień o łącznej wartości poniżej 300 zł., wybór sposobu dostawy będzie miał wpływ na ostateczną cenę złożonego zamówienia.

3.6. W trakcie zawierania umowy sprzedaży produktu na odległość klient jest zobowiązany do wyboru sposobu płatności spośród możliwości przedstawionych na stronie internetowej. Wybór płatności może mieć wpływ na czas realizacji zamówienia.

- płatność przy odbiorze (u listonosza lub w Urzędzie Pocztowym) – wysyłka w ciągu 24 godzin w dni robocze,

- płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayPal lub PayU – wysyłka w ciągu 24 godzin w dni robocze, po otrzymaniu informacji od serwisu transakcyjnego o pomyślnie zakończonej transakcji,

- płatność tradycyjnym przelewem bankowym – wysyłka w ciągu 24 godzin w dni robocze, po otrzymaniu przelewu na wskazany rachunek bankowy.

3.7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i poprawność transakcji realizowanych za pośrednictwem serwisów PayPal lub PayU.

3.8. Sklep zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną, przed wysyłką zamówionego produktu, w celu potwierdzenia samego zamówienia a także danych adresowych. W przypadku niemożności uzyskania odpowiedzi, Sklep może wstrzymać wysyłkę do czasu wyjaśnienia sprawy.

3.9. W przypadku jeżeli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na brak produktu w magazynie, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem terminu możliwej realizacji. W takim wypadku klient może odstąpić od umowy a wpłacona przez niego kwota zostanie w całości zwrócona.

3.10. Do każdego zamówionego i wysyłanego produktu, Sklep dołącza fakturę potwierdzającą zakup produktu.

3.11. Klient zostanie poinformowany e-mailem o wysyłce zamówionego przez niego produktu.

 

Odstąpienie od Umowy i Reklamacja

4.1. Zamawiający ma prawo anulować zamówienie do czasu jego realizacji a także w chwili dostarczenia przesyłki, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4.2. Każdy kupujący ma prawo zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania

4.3. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór znajduję się w punkcie 7 niniejszego regulaminu, i przesłana na adres Sprzedawcy lub email: biuro@ganoderma.pl wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny produktu lub adresu, na który należy dokonać przekazu pieniężnego.

4.4. Produkt zwracany przez Kupującego musi być w stanie niezmienionym, tzn. nie może być otwarty, zniszczony lub niekompletny, a opakowanie użyte do przesyłki zwrotnej musi gwarantować jego bezpieczny transport. Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu.

4.5. Sklep gwarantuje zwrot pełnej wartości zwracanego produktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

4.6. Sklep nie zwraca kosztów dostawy i odesłania produktów.

4.7. Reklamacje dotyczące zniszczonego opakowania będą uwzględniane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w obecności doręczyciela.

4.8. Produkt zwracany z powodu zniszczenia w transporcie, nie będzie ponownie wprowadzany do obrotu.

4.9. Produkt niezgodny z zamówionym zostanie natychmiast wymieniony na właściwy a koszty związane z odesłaniem niewłaściwego produktu zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pieniężnym na podany adres.

4.10. Produkt reklamowany musi być przesłany na adres Sprzedawcy stanie niezmienionym, tzn. nie może być otwarty, zniszczony lub niekompletny. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu.

4.11. Jeżeli wymiana produktu będzie niemożliwa ze względu na brak w magazynie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany w celu uzgodnienia zwrotu ceny produktu, zamiany na inny produkt lub przesłania zamawianego produktu w innym terminie.

4.12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem

 

Przetwarzanie danych osobowych; polityka prywatności

5.1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego www.ganoderma.pl jest:
Dominik Sierpiejko, ul. Mieszczańska 7/12; 55-011 Siechnice, NIP 8941260281

5.2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są zbierane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę - w celach marketingowych tj. w celu wysłania informacji handlowej. Brak zgody marketingowej nie warunkuje realizacji zamówienia.

5.3. W sklepie www.ganoderma.pl zbierane są wyłącznie dane osobowe konieczne do zrealizowania zamówienia tj:
- imię i nazwisko osoby, która będzie wymieniona na fakturze,
- imię i nazwisko odbiorcy zamówienia,
- adres, który będzie wymieniony na fakturze,
- adres do wysyłki zamówienia,
- numer telefonu (potwierdzenie zamówienia, udostępnienie numeru przewoźnikowi),
- adres email (potwierdzenie zamówienia, wysyłki).

5.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji i usunięcia. W celu modyfikacji danych klient może zalogować się do swojego konta w sklepie www.ganoderma.pl lub skontaktować ze Sprzedawcą, tel. 502097936, email: biuro@ganoderma.pl
W celu usunięcia danych ze zbioru, klient może skontaktować się z firmą we wskazany wyżej sposób i zażądać usunięcia informacji ze sklepu internetowego.

5.5. Administrator nie udostępnia żadnych danych podmiotom trzecim za wyjątkiem udostępniania danych adresowych i kontaktowych wybranym przewoźnikom, w celu realizacji dostawy zamówionego produktu.

5.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku jeżeli klient nie przekaże danych określonych w punkcie 5.3., zamówienie nie zostanie zrealizowane.

5.7 W ramach naszej witryny Sklep stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej witrynę. Ustawień dotyczących cookies mogą być zmienione w każdym czasie.

5.8. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator witryny www.ganoderma.pl z siedzibą w Siechnicach przy ul. Mieszczańskiej 7/12

5.9. Pliki cookies przechowywane będą w celu utrzymanie sesji użytkownika w ramach serwisu.

6.0. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies można dokonać za pomocą ustawień konfiguracji przeglądarki internetowej. Sposób postępowania zależy od przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika.

7. Postanowienia końcowe

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271)

7.2 Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane w Sądzie właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

 

 8. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat: Dominik Sierpiejko ul. Mieszczańska 7/12; 55-011 Siechnice, email: biuro@ganoderma.pl tel. 502097936

 

Ja…………………………..........................................…….

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

…...........................................................................................................................................................................

……….………………………………………………………………………………………………………...…

numer faktury………………………………………...................,

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

data odbioru ……………………………………………….…....,

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………...

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………..

 

…….………………………………………………………………….........

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)